Generalforsamling 2024

DER ER GENERALFORSAMLING I EJERLAUGET ONSDAG DEN 6 MARTS KL 19:00.
Det afholdes på Egå Gymnasium.
Der er 2 forslag til afstemning:
  • Udskiftning af fortove og kantsten på Søsvinget og Søtoften.
  • Nye moderniserede vedtægter der er meget simple og letlæselige.
Ejerlauget serverer efterfølgende lidt smørrebrød med tilhørende drikkevarer.
Vi har 1 ledig plads i bestyrelsen (alm. bestyrelsesmedlem) og har brug for 1-2 suppleanter.
Bestyrelsen mødes 3-4 gange årligt. Hvert møde varer ca. 2 timer inkl. lidt hygge snak.
Herudover er bestyrelsen med ”ægtefæller” ude at spise en gang årligt som tak for indsatsen.
Kan du se dig selv i en af disse roller så vil jeg gerne høre fra dig lige som du er velkommen til at ringe for yderligere oplysninger.
P.S. Invitationerne til generalforsamling inkl bilag leveres i din postkasse snarest.
Med weekendlig hilsen
Hans Henrik Balshøj (BT 26)
27333964

Endeligt oplæg til justerede vedtægter

Hermed oplæg til justerede vedtægter i revision 36.

Oplægget er etableret efter omfattende samarbejde med bl.a. HV, Klaus Madsen, Timmi Obrien, Ann Rask Vang, HH og resten af bestyrelsen.

Formålet har været af modernisere vedtægterne samt gøre dem lettere at forstå og efterleve. Herudover er regulering af ejerlaugets vejfond indført i vedtægterne (nu kaldet vedligeholdelsesopsparingen).

Revision 36 forventes fremført som forslag fra bestyrelsen til næste generalforsamling. Forslaget vil i invitationerne til næste generalforsamling blive fulgt af et dokument, som på et overordnet niveau beskriver opdateringerne til de enkelte afsnit (imellem vedtægterne fra 2014 og revision 36).

Hvis du tidligere har brugt tid på at gennemse revision 35 (tidligere udgivet), så tag fat i formand.ejerlaug@gmail.com for at få tilsendt en udgave med revisionsmarkering.

LEJE AF PARTYTELT

telt128Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet

Læs mere...

Gå til top