Ny legeplads

Så er legepladsen færdigbygget og kommunen har godkendt ibrugtagelse - YES sikke en milepæl!

Der vil løbende blive arbejdet lidt på forskønnelse af legepladsen (særligt jordvoldene).

En officiel indvigelse af legepladsen vil foregå den 18/9 - invitation følger i postkasserne.

  

Sankt Hans Aften 2022

Tak for godt fremmøde til Sankt Hans Aften 2022 - hermed et par stemningsbilleder

Sankt Hans 2022 1

Skt. Hans Aften 2022

Så er invitationer til Skt. Hans Aften 2022 omdelt.

Aftenen (23/6) indledes med fakkeltog fra legepladsen fra kl 19.45, og vi går derefter samlet til bålet på stranden, hvor vi smider faklerne ind og tænder bålet ca. kl 20.00.

Vi opfordrer ejerlaugets medlemmer til at opbygge bålet (det skulle helst ikke være fladt som en pandekage) på den sædvanlige plads på stranden med regulært, nogenlunde tørt træaffald - IKKE frisk hækafklip.

Af hensyn til fulge og andre dyr, må bålet først opbygges 2 uger før afbrænding.

Anvender du trailer til pladsen, kan du med fordel køre via bom i enden af Ved Stranden.

Ekstraordinær generalforsamling, onsdag d. 6. okt. 2021 kl. 19.00

Sølystparkens ejerlaug

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling (ekstraordinær grundet coronasituationen og dækkende perioden 2019 og 2020) på Egå Marina onsdag d. 6. okt. 2021 kl. 19.00. Efter generalforsam­lingen serveres øl/vand og smørrebrød

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 og supplement til beretning for 2019
  • De skriftlige beretninger (med bilag) samt supplementet til beretningen for 2019 kan hentes på foreningens hjemmeside (www.sølystparken.dk)
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og 2020 samt budget for 2021
 4. Forslag fra medlemmerne (skriftligt til formanden, Søsvinget 38, senest d. 22. sept.)
  • Regnskaberne kan hentes på foreningens hjemmeside (www.sølystparken.dk). Sammen med denne indkaldelse er lagt en redegørelse for de økonomiske konsekvensersom vurderingen af vejenes restlevetiden har for vejfonden (Bilag 1)
 5. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes §4A
  • Generalforsamlingen anmodes om at godkende bestyrelsens beslutning om at fortsætte som ”forretningsministerium” under corona-nedlukningen med henvisning til force majeure. Det betyder, at det anerkendes, at
   • Hans Henrik Balshøj (der som suppleant indtrådte i bestyrelsen efter Børge Klints død i maj 2019) og Christina Andersen, der begge var på valg i 2020 og er det igen i 2022 samt
   • Johannes Jacobsen og Lars Poulsen, der var på valg i 2021 og er det igen i 2023 anses for bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne
 6. Valg af suppleanter
  • Finn Christensen anses for valgt suppleant til udgangen af 2021. Der skalvælges et nyt medlem til den ledige suppleantplads for den resterende del af 2021. Rasmus Lautrup, Søtoften 34 har meldt sig som kandidat.
 7. Valg af revisor
  • Svend Erik Dyrskov anses for generalforsamlingsvalgt revisor
 8. Renovering af legeplads
  • Præsentation af legepladsprojektet og baggrunden for det findes i Bilag 2 Generalforsamlingen anmodes om at godkende, at der anvendes et ikke budgetteret beløb på 250.000, - kr. fra vejfonden til at iværksætte en minimumrenovering af legepladsen. I betragtning af den margin, der findes i vejfondens økonomi på 1,34 Mkr. (jf. Bilag 1) anser bestyrelsen det for forsvarligt. Tre bilag med yderligere beskrivelse af planen for legepladsen er lagt på hjemmesiden sammen med indkaldelsen, Bilag 3 giver en overordnet plan med budget, mens Bilag 4. giver en mere detaljeret præsentation af legepladsen. Bilag 5 giver det detaljerede budget
 9. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

 

Bilag til indkaldelsen:

Disse nummererede bilag omdeles i fysisk form og lægges på hjemmesiden, bortset fra bilag 4, der kun lægges på hjemmesiden (www.sølystparken.dk):

 

Følgende ikke-nummererede bilag til dagsordenen er tidligere lagt på hjemmesiden. Regnskaberne for 2019 og 2020 omdeles nu i fysisk form sammen med indkaldelsen:

 • Beretning for 2019
 • Supplement til beretning for 2019
 • Beretning for 2020
 • Regnskab for 2019
 • Regnskab for 2020  

          

NB: Af hensyn til bestilling af mad på restauranten, beder vi jer snarest om at meddele deltagerantal på SMS til Lars på 30518709 (BT, SS, ST eller SV med husnummer og antal, f.eks. BT 38, 2), eller e-mail på ahornvej70@mail.tele.dk eller i postkassen på Søtoften 62.

Aflysning af Skt. Hans. bål 2021

Pga. Covid-19 situationen har bestyrelsen besluttet, at årets Skt. Hans bål desværre aflyses igen i år.

 

 

 

Side 1 ud af 8

LEJE AF PARTYTELT

telt128Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet

Læs mere...

Gå til top