Har du mod på at deltage i et fællesråd for Egå?

Hermed opslag på vegne af Nina Posin, som er klar på at koordinere et samlet fællesråd for Egå, hvis der kan findes flere frivillige.

Mens vi afventer nye planer for Center Øst, planlægges lige nu en udviddelse af Egå Marina til dobbelt størrelse.
Udvidelsen tænkes at strække sig mod nord og vil få betydning for det rekreative miljø, trafikalt og støjmæssigt.

Vi har i Egå ikke et fællesråd, der kan indgå i debatten for Egå mangler et fællesråd!

En fællesråd, der fungerer som bindeled mlm Egås borgere, institutioner, foreninger, virksomheder, skole, organisationer og Århus Kommune.

En aktiv arbejdsgruppe, der som paraplyoranisation, fungerer som talerør for os alle i dialogen med kommunen ud fra vores ønsker, planer og visioner for udvikling af Egå.

Et fællesrådet der er aktivt i nærmiljøet og indgår i drøftelser af lokalplaner, trafikale forhold, natur, miljø, rekreative områder, Egå Marina oa efter behov.
En arbejdsgruppe der vil bevare og udvikle vores bydel og støtte lokale aktiviteter.

En arbejdsgruppe som i samarbejdet med Århus Kommune kan bidrage med vigtig viden, som er nødvendig for, at en beslutning ikke blot er bedst for kommunen som helhed, men også passer bedst muligt til lokalsamfundet.

Rundt om os har Gl Egå, Vejlby-Risskov, Skæring, Skødstrup og Lystrup-Elsted-Elev etableret fællesråd, og flere af formændede/kvinderne er interesseret i at give deres erfaringer videre.

Mener du også, Egå mangler et fællesråd, og har du mod på at starte dette op, koordinerer jeg gerne.

Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og fællesrådene kan læses her:
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#2

Venlig hilsen Nina Posin

Oplæg til justerede vedtægter - revision 25

Hermed oplæg til justerede vedtægter i revision 25 med de justeringer, som blev lovet på generalforsamling 2023.

Oplæg til vedtægter er tilgængelige i 2 udgaver:

- Ekskl. revisionsmarkeringer

- Inkl. revisionsmarkeringer

Forslag til justeringer skal sendes til Hans Henrik på formand.ejerlaug@gmail.com. Senere i forløbet vil vedtægterne blive udsat for et juridisk review.

Ny legeplads

Så er legepladsen færdigbygget og kommunen har godkendt ibrugtagelse - YES sikke en milepæl!

Der vil løbende blive arbejdet lidt på forskønnelse af legepladsen (særligt jordvoldene).

En officiel indvigelse af legepladsen vil foregå den 18/9 - invitation følger i postkasserne.

  

Sankt Hans Aften 2022

Tak for godt fremmøde til Sankt Hans Aften 2022 - hermed et par stemningsbilleder

Sankt Hans 2022 1

Side 1 ud af 8

LEJE AF PARTYTELT

telt128Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet

Læs mere...

Gå til top