Ekstraordinær generalforsamling, onsdag d. 6. okt. 2021 kl. 19.00

Sølystparkens ejerlaug

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling (ekstraordinær grundet coronasituationen og dækkende perioden 2019 og 2020) på Egå Marina onsdag d. 6. okt. 2021 kl. 19.00. Efter generalforsam­lingen serveres øl/vand og smørrebrød

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 og supplement til beretning for 2019
  • De skriftlige beretninger (med bilag) samt supplementet til beretningen for 2019 kan hentes på foreningens hjemmeside (www.sølystparken.dk)
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 og 2020 samt budget for 2021
 4. Forslag fra medlemmerne (skriftligt til formanden, Søsvinget 38, senest d. 22. sept.)
  • Regnskaberne kan hentes på foreningens hjemmeside (www.sølystparken.dk). Sammen med denne indkaldelse er lagt en redegørelse for de økonomiske konsekvensersom vurderingen af vejenes restlevetiden har for vejfonden (Bilag 1)
 5. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes §4A
  • Generalforsamlingen anmodes om at godkende bestyrelsens beslutning om at fortsætte som ”forretningsministerium” under corona-nedlukningen med henvisning til force majeure. Det betyder, at det anerkendes, at
   • Hans Henrik Balshøj (der som suppleant indtrådte i bestyrelsen efter Børge Klints død i maj 2019) og Christina Andersen, der begge var på valg i 2020 og er det igen i 2022 samt
   • Johannes Jacobsen og Lars Poulsen, der var på valg i 2021 og er det igen i 2023 anses for bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne
 6. Valg af suppleanter
  • Finn Christensen anses for valgt suppleant til udgangen af 2021. Der skalvælges et nyt medlem til den ledige suppleantplads for den resterende del af 2021. Rasmus Lautrup, Søtoften 34 har meldt sig som kandidat.
 7. Valg af revisor
  • Svend Erik Dyrskov anses for generalforsamlingsvalgt revisor
 8. Renovering af legeplads
  • Præsentation af legepladsprojektet og baggrunden for det findes i Bilag 2 Generalforsamlingen anmodes om at godkende, at der anvendes et ikke budgetteret beløb på 250.000, - kr. fra vejfonden til at iværksætte en minimumrenovering af legepladsen. I betragtning af den margin, der findes i vejfondens økonomi på 1,34 Mkr. (jf. Bilag 1) anser bestyrelsen det for forsvarligt. Tre bilag med yderligere beskrivelse af planen for legepladsen er lagt på hjemmesiden sammen med indkaldelsen, Bilag 3 giver en overordnet plan med budget, mens Bilag 4. giver en mere detaljeret præsentation af legepladsen. Bilag 5 giver det detaljerede budget
 9. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

 

Bilag til indkaldelsen:

Disse nummererede bilag omdeles i fysisk form og lægges på hjemmesiden, bortset fra bilag 4, der kun lægges på hjemmesiden (www.sølystparken.dk):

 

Følgende ikke-nummererede bilag til dagsordenen er tidligere lagt på hjemmesiden. Regnskaberne for 2019 og 2020 omdeles nu i fysisk form sammen med indkaldelsen:

 • Beretning for 2019
 • Supplement til beretning for 2019
 • Beretning for 2020
 • Regnskab for 2019
 • Regnskab for 2020  

          

NB: Af hensyn til bestilling af mad på restauranten, beder vi jer snarest om at meddele deltagerantal på SMS til Lars på 30518709 (BT, SS, ST eller SV med husnummer og antal, f.eks. BT 38, 2), eller e-mail på ahornvej70@mail.tele.dk eller i postkassen på Søtoften 62.

Aflysning af Skt. Hans. bål 2021

Pga. Covid-19 situationen har bestyrelsen besluttet, at årets Skt. Hans bål desværre aflyses igen i år.

 

 

 

Generalforsamling 2021

På grund af Covid 19 og myndighedernes retningslinier for større grupper er det desværre endnu ikke muligt at afholde generalforsamlingen 2021. Når myndighederne åbner op for muligheden vil bestyrelsen indkalde til generalforsamling. Bestyrelsen vil, som tidligere informeret, også inkludere information og beretning for 2019 i denne.

 

Formandens beretning for 2020 kan findes her

Referat fra opfølgningsmøde med Danjord om underlagsprøver og videre proces kan findes her

Revideret og underskrevet regnskab for 2020 kan findes her

Generalforsamling 2020

På grund af Covid 19 og myndighedernes retningslinier for større gruppe er det desværre ikke muligt at afholde generalforsamlingen i år. Bestyrelsen vil derfor inkludere information og beretning for 2019 i den kommende generalforsamling i foråret 2021.

Aflysning af Skt. Hans. bål

P.g.a. af myndighedernes retningslinier omkring større forsamlinger kan vi desværre ikke i år afholde Skt. Hans bål ved stranden.

 

Bestyrelsen

Side 1 ud af 7

KALENDER

Ingen planlagte arrangementer.

NYHEDSBREV

REKLAMER

HomevspKøreskolen 8250 – en tålmodig og engageret køreskolegarden
I dag
I går
Denne uge
Sidste uge
Denne måned
Sidste måned
I alt
97
178
846
420289
4318
4437
450718

LEJE AF PARTYTELT

telt128Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet

Læs mere...

BILLED GALLERI

gallery96Galleriet opdateres jævnligt med billeder fra vores arrangementer eller med billeder af historisk interesse for medlemmerne.

Læs mere...

Gå til top