Kan ud ikke se billeder, så klik for at læse online.
header960px2

Ekstraordinær Generalforsamling

Onsdag den 26. november 2014 kl. 19:00 i Egå Forsamlingshus

Mød op, det drejer sig om penge og trafikale udfordringer

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om og gennemgang af status vedr. Bredkær Tværvej vedr. optagelse som kommunevej
  3. Forslag: Generalforsamlingsbeslutning fra november 2009, som pålægger bestyrelsen at arbejde for, at Bredkær Tværvej til offentlig kommunevej, foreslås ophævet. Såfremt forslaget ikke vedtages bortfalder samtidig efterfølgende forslag. Pkt.4, 5, 6 og 7.
  4. Orientering om og gennemgang af muligheder vedr. Bredkær Tværvej
  5. Forslag: Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde for at skabe fornuftige trafikale forhold omkring Sølystskolens vestindgang (fra Bredkær Tværvej), samt at den gennemkørende trafik, som ikke vedrører medlemmer af Sølystparkens Ejerlaug begrænses til et hensigtsmæssigt niveau.
  6. Forslag: Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde for at, at der etablereres et samarbejdsudvalg (vejlaug) for Bredkær Tværvej med deltagelse af Sølystparkens Ejerlaug og Sølstskolen (magistratens afdeling for Børn og Unge).
  7. Forslag: Bestyrelsens bemyndiges til at disponere indtil 200.000 kr. af vejfondens midler til nødvendig vedligeholdelse af Bredkær Tværvej som tillæg til reparation efter opgravning til fjernvarme.
  8. Eventuelt.

Begrundelsen for indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling er, at beslutningen fra 2009 om at arbejde med optagelse af Bredkær Tværvej som offentlig kommunevej kan medføre trafikale og økonomiske forhold, som ikke indgik i grundlaget for beslutningsforslaget i 2009.

Derfor mød så talstærkt op som muligt, det drejer sig både om penge, som vi alle skal betale og fremtidige trafikale udfordringer.

Hvis du ikke selv kan møde op, så giv din fuldmagt til en du kender.

 

På bestyrelsens vegne

Svend Erik Dyrskov/formand

 

 

Hvis du frem over ikke ønsker nyhedsbreve fra Sølystparkensejerlaug kan du afmelde på www.sølystparken.dk

Copyright © 2014
Sølystparkens Ejerlaug