Kære grundejere i Sølystparken.

Husk vores Generalforsamling i grundejerforeningen, der afholdes på restuaurant Egå Marina onsdag d. 29. februar 2012 kl. 1900.

Har du ikke fået dig meldt til, kan dette gøres ved at sende en sms til formanden eller til kassereren på telefonnr. 26168270 eller 30628512 - med antal personer, efterfulgt af vej og nr. (fx. 2 personer BT38), eller ved at skrive en mail til
martin.aarhus@gmail.com

Bestyrelsen håber på at se så mange medlemmer som muligt.

Der vil traditionen tro, efter Generalforsamlingens afslutning, blive budt på smørrebrød, samt øl eller sodavand.

Mange hilsener og på gensyn fra Bestyrelsen
.

PS: Hvis du ikke længere bor i grundejerforeningen, eller ikke ønsker nyhedsbrev tilsendt, kan du afmelde dette ved henvendelse til formanden på mail.