Nyt fra Egå Marina

Til vore naboer på og omkring Egå Marina

 

Egå Marina fylder 40 år i foråret 2018, hvilket også kan ses på den, især under vandet.

Vi prøver hele tiden selv at udbedre og reparerer, men nogle gange kræver det mere professionel arbejdskraft.

Vores kajgade ved kranerne er ved at skride ud ved havbunden, og Travelift området skal ombygges og forstærkes.

Derfor har vi entreret med Per Aarsleff A/S, der fra den 1. oktober 2017 og indtil marts måned 2018 vil arbejde i den sydlige del af marinaen, med bl.a. fjernelse af det gamle kajområde, nedramning af spunsvægge, højvandsikre den nye kajgade og genetablere ramper og kraner m.v.

Vi beklager at der, i forbindelse med dette nødvendige arbejde, til tider kan være en del støj.

Vi takker på forhånd mange gange for jeres forståelse, og har I lyst til at kigge ned på marinaen og følge med i arbejdet eller bare nyde udsigten fra vort nybyggede vartegn ”BÅKEN” på ydermolen, er I meget velkomne.

 

Med venlig hilsen

Egå Marina Selvejende Institution

 

Brev fra Egå Marina

Geralforsamling onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00

Dagsorden til generalforsamlingen onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 på Egå Marinas restaurant: link

Formandens beretning: link

Regnskab for 2016: link

Fibia sammenlægger fibernettet mellem Fibia vest – og Fibia øst.

Fibia sammenlægger fibernettet mellem Fibia vest – og Fibia øst.

 

Det betyder at der vil ske en kort service afbrydelse af fiberforbindelsen for den enkelte kunde i Sølystparkens Ejerlaug.

Service afbrydelsen er planlagt til onsdag den 8. juni 2016 i tidsrummet kl. 00.00 – 06.00.

Fibia udsender informations breve pr. post og e-mail til alle berørte kunder i jeres forening, hvor vi orienterer om hvad der vil ske og hvordan den enkelte kunde skal forholde sig.

 

Såfremt der måtte være behov for at kontakte Fibia kundeservice om sammenlægningen findes der yderligere info via nedenstående link:

http://www.fibia.dk/privat/subsites/infosider/vestmigrering-privat-kontakt/

Orientering vedr. opklassificering af Bredkær Tværvej

Orientering vedr. opklassificering af Bredkær Tværvej fra bestyrelsen, læs mere her og her

Trafiktælling Bredkær Tværvej

Orientering fra bestyrelsen 1. juni 2015

 

Trafiktælling, Bredkær Tværvej

Aarhus Kommune gennemførte i uge 16, 2015 en trafiktælling og en analyse af, hvor stor en andel af den samlede trafik på Bredkær Tværvej, som er gennemkørende.

Analysen viser, at mere end 50% af trafikken er gennemkørende, samt at Sølystskolen bidrager med en ikke uvæsentlig andel af trafikken på Bredkær Tværvej.

Betingelserne for, at kommunen er forpligtet til at opklassificere vejen synes således opfyldt. Kommunen mener dog, at med den opsatte skiltning med gennemkørsel forbudt, har man opfyldt Vejdirektoratets påbud, idet gennemkørsel er en overtrædelse af færdselsloven. Bestyrelsen mener, at det må være de konkrete målinger, der er bestemmende for, om kommunen har efterlevet påbuddet. Det må være kommunen, der skal dokumentere, at man har efterlevet påbuddet – uanset at de bilister, som trodser forbudstavlerne, overtræder færdselsloven. Bestyrelsen har derfor klaget til Vejdirektoratet over, at Aarhus Kommune ikke har efterlevet påbuddet.

Kommunens afdeling, som er ansvarlig for trafikforholdene på Bredkær Tværvej, og som indtil nu har behandlet anmodningen om opklassificering, har fortsat mulighed for at iværksætte andre tiltag med henblik på at nedbringe andelen af gennemkørende trafik inden man endelig beslutter sig for evt. at indstille til byrådet, at vejen opklassificeres.

Kommunen har ved et møde gjort opmærksom på, at såfremt Bredkær Tværvej vil blive opklassificeret, så vil skiltningen med ”gennemkørsel forbudt” ved Bredkærvej/Bredkær Tværvej og skiltene med stopforbud ved skolen blive fjernet. Bredkær Tværvej vil herefter være en offentlig forbindelsesvej med den trafik, som det måtte medføre.

Såfremt en opklassificering bliver resultatet, vil bestyrelsen i en dialog med Aarhus Kommune forsøge at få skabt forhold, som dels forhindrer gennemkørsel med tunge køretøjer samt en begrænsning af hastigheden og trafikmængden.

Bestyrelsens er derfor nødsaget til at afvente såvel Vejdirektoratets afgørelse og kommunens eventulle nye tiltag. Indtil da vurderer bestyrelsen, at det ville være uhensigtsmæssigt at foretage vedligeholdelse / renovering af nogen art på Bredkær Tværvej.

 

Bestyrelsen

Side 2 ud af 7

KALENDER

Ingen planlagte arrangementer.

NYHEDSBREV

REKLAMER

HomevspKøreskolen 8250 – en tålmodig og engageret køreskolegarden

BESØGS STATISTIK

I dag
I går
Denne uge
Sidste uge
Denne måned
Sidste måned
I alt
92
59
454
381204
1114
2554
409913

LEJE AF PARTYTELT

telt128Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet

Læs mere...

BILLED GALLERI

gallery96Galleriet opdateres jævnligt med billeder fra vores arrangementer eller med billeder af historisk interesse for medlemmerne.

Læs mere...

Gå til top