Telt til udlejning

Ejerlauget har købt et stort kvalitets partytelt, ca. 8x10 meter, med plads til 50-60 personer. Teltet er med trægulv og vi har indkøbt det til en fordelagtige pris. Teltet er en erstatning af vores hedengangne "Harald Nyborg" telt, som blevet revet i stykker af vinden i forbindelse med legepladsdagen sidste år. Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet for 1000 kr. pr. gang, forudsat at det bliver opstillet på en grund i foreningen. Enhver henvendelse eller reservation af telt, skal ske til formand Torben Møller, Søtoften. 

23 meter høj mobilantennemast på Gåseagervej 5

Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø, Århus kommune, har henvendt sig til grundejerforeningen omkring opstilling af en 23 meter høj mobilantennemast på Gåseagervej 5, og herunder bedt om vores stillingtagen, eventuelle indsigelse mod projektet. Sagen blev behandlet på det sidste bestyrelsesmøde, og det blev besluttet, at grundejerforeningen protesterede imod projektet. Bestyrelsen stiller sig uforstående over placeringen, specielt da det vil berøre, og medføre gener for op imod hele områdets parceller, samt for Sølystskolen. Bestyrelsen protesterer imod projektet og vil ikke i fremtiden godkende projekter med antennemaster, placeret på den østlige side af Grenåvej.

Lastvognstrafik og trafiktælling

Der blev ved seneste generalforsamling gjort opmærksom på problemerne med de store køretøjer, som i forbindelse med transport af gods til og fra forretningerne Gåseagervej, til stor gene for beboerne, fortsætter den videre kørsel i området. Bestyrelsen har haft kontakt til kontoret for trafik og veje, sagsbehandler Michael Bloksgaard, der foranledigede trafikmåling på Bredkær Tværvej i december 2007. Resultatet af målingen kom ikke bag på os, for der viste sig en daglig passage af ialt 500 personbiler og lastvogne, hvoraf de 25-30 køretøjer var fra sidstnævnte trafik. Cykler og motorcykler er ikke medregnet i statistikken. Kontoret blev igen idag kontaktet og forespurgt, hvad de havde tænkt sig at gøre ved problemet. Sagsbehandleren så umiddelbart ingen mulighed for at hjælpe Sølystparken, hvorfor det herfra blev foreslået, at kommunen anbragte en blå oplysningstavle i den eksisterende galge ved Gåseagervejs udmunding til Bredkærvej. Teksten kunne eksempelvis være: "Lukket område" - "Lastbilvendeplads". Kommunen udbad sig betænkningstid og vil overveje denne mulighed.

Nyt lys i haverne på Sølystvej

Efter aftale med Sølystskolen, startede vi fældningen af træer fredag d. 18 april. De ialt 29 store lindetræer og en del buskads, skulle fjernes på skolens areal over mod Sølystvej. Det var aftalt, at det professionelle firma Akroba skulle stå for træfældningen og beboerne skulle hjælpe med flisning og oprydning.

Vi startede ud d. 18. april om morgenen, hvor Niels fra Akroba og en håndfuld beboere var mødet op. Hurtigt blev det første træ fældet, men desværre viste det sig, at flishuggerens maskine var brændt af og alt for mange grene hobede sig hurtigt op. Ved middagstid fik vi fat i en ny flishugger og vi kunne starte med at flise grenene. Arbejdet gik planmæssigt og ved fyraften havde vi fået fældet 11 af de 29 lindetræer. Næste morgen startede vi igen kl. 9 og endnu flere beboere deltog i arbejdet, både med motorsav og flishugning. Der blev løbende savet en del brænde, og ved fyraften d. 19. havde vi fældet 22 træer. Om søndagen fældede vi hurtigt de sidste syv træer, mens beboerne fortsatte med at save træet op til brænde og køre flis til haverne. Det var en hård arbejdsweekend for mange, men også rart at arbejde sammen med sine naboer om dette fælles projekt.

På Sølysvej er vi mange, der igen nyder at have sol i haverne.

Træerne skal fældes i Bededagene - vi kalder det "Aktion træfældning"

Det er blevet besluttet ved bestyrelsesmødet, at de 29 lindetræer ved Sølystvej skal fældes i Bededagene og vi har fået tilladelse dertil af skolen.

Der er bestilt et firma til arbejdet, som går igang fra fredag d. 18. maj til søndag d. 20. maj 2008 og der bliver fra lørdag d. 19. maj 2008 fra kl. 0900, muligt at hente gratis træ mod at hjælpe lidt til med flishugning.

Medbring dit gode humør, en trillebøre eller trailer, en kædesav, et par arbejdshandsker og helst godkendt sikkerhedsudstyr, for der bliver travlt på pladsen, med ca. 100 rummeter til fordeling blandt ejerlaugets medlemmer. Firmaet lægger træerne ned langs hegnet til skolen og skærer kronerne af. Stammen bliver skåret op i 2-3 meter stykker. Din hjælp vil eventuelt kunne bestå i at skære grene af krone og stamme, samt bære affaldet til en flishugger. Du er ligeledes velkommen til at hente alt det huggede flis som du kan bruge til bunddække i din have. Tag eventuelt familie, venner og bekendte med, der vil være nok til alle der kan hjælpe. Der vil være et medlem fra bestyrelsen tilstede, som tilretteviser.

Side 6 ud af 7

KALENDER

Ingen planlagte arrangementer.

NYHEDSBREV

REKLAMER

HomevspKøreskolen 8250 – en tålmodig og engageret køreskolegarden
I dag
I går
Denne uge
Sidste uge
Denne måned
Sidste måned
I alt
35
51
374
381731
1571
2554
410370

LEJE AF PARTYTELT

telt128Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet

Læs mere...

BILLED GALLERI

gallery96Galleriet opdateres jævnligt med billeder fra vores arrangementer eller med billeder af historisk interesse for medlemmerne.

Læs mere...

Gå til top