Ny postlov pr. 1. januar 2012

 

Gældende fra 1 januar 2012.
Ny postlov betyder at alle husstande inden d. 1 januar 2012 skal have flyttet brevkassen eller populært kaldet postkassen ud til skel, ellers kan PostDanmark undlade at aflevere post til dig. Det er allerede nu indskærpet over for budene, at de vil blive stillet en tjenestemandssag i udsigt, hvis de ikke overholder retningslinjerne.
Placeringen af postkassen er typisk til højre eller venstre for indgangen til din bolig, med front mod offentlig vej., og brevindkastet skal være placeret i en højde på ca. 110 cm. fra jorden. Der skal være navn på postkassen på beboerne i boligen og den skal være forsynet med lås.
 

Hvis særlige forhold taler for dette kan boligejeren få dispentation for de nye postkasse-regler. Hvis beboerne er bevægelseshæmmede eller på anden måde handicappede, der ikke selv kan tømme deres postkasse. I sådanne tilfælde skal den lokale Social- og Sundhedsforvaltning kontaktes, de skal så sende en anmodning til den lokale postmester om en dispentation for at flytte postkassen.

Bestyrelsen har indgået en prisaftale på 500 kr. med havemand Kim Lindblad. Tilbud indebærer udgravning og nedstøbning af stativ i cement ved skel, montering af postkasse, samt oprydning og genetablering af omgivelserne. Du skal selv sørge for stativ og postkasse. Der er omdelt visitkort med telefonnummer til Kim ved sidste nyhedsbrev.   

Du kan spare 106 kr. på affaldstømning.

Århus miljø center der afhenter renovation hver 14 dag, tilbyder at nedsætte udgiften til tømning med 106 kr. årligt, såfremt du selv har mod på at trække skraldespanden ud til skel ved fortovet forud for tømning og bringe den tilbage igen, når denne er foretaget. Det hedder en skelordning. Du kan sende en mail til kundeserviceaffald@aarhus.dk eller ringe til kundeservice på tlf. 87441144, for at tilmelde eller afmelde denne ordning.

Har du ligeledes en havespand, kan der på samme måde opnåes en yderligere besparelse årligt på 53 kr.

Jeg har iøvrigt ved samme lejlighed på vegne af alle beboerne påtalt, at hvis der betales fuld pris på affaldstømning, har de enkelte grundejere en forventning om at skraldespanden bliver kørt tilbage til der hvor den var afhentet, således at den fremover ikke bare bliver efterladt ved fortovet. Kundeservice vil undersøge forholdet og påtale det for skraldemændene. 

Bestyrelsens svar på henvendelse om grillpladser

Påtænkt etablering af grillpladser på det grønne område nord for Egå marina. 

Af Deres medarbejder Hans Henrik Foged Rasmussen, er vi blevet anmodet om at forholde os til en evt. etablering af to grillpladser, på det grønne område nord for Egå marina.

Det pågældende område er offentligt, og vi kan da kun med tilfredshed hilse foranstaltninger, der tjener til at øge områdets brugsværdi - under forudsætning af, at foranstaltningerne kommer i den rigtige rækkefølge.

Et væsentligt minus ved området, er det manglende toilet. Om der kan findes en økonomisk acceptabel løsning ved vi ikke, men efter vor opfattelse, bør der ikke gøres noget der kan øge områdets attraktion, før der er fundet en sådan.

Indtil da synes vi det vil være rimeligst, at ”grillgæster” tilskyndes til at bruge området ved Åkrogen, hvor der netop er fine toiletforhold.

Hvis De trods denne væsentlige indvendig vil etablere grillpladserne, beder vi om at de placeres længst muligt væk fra ”lunden”, som jo er et oplagt aftrædelsessted.

To grill på græsarealet

grill1grillpåplæne

Der er tilgået bestyrelsen en henvendelse fra jordbrugsteknolog Hans Henrik Foged Rasmussen, Århus kommune, der oplyser, at kommunen har planer om opførelse af et projekt, som drejer sig om opstilling af to offentlige grillpladser på de grønne græsareal, umiddelbart nord for Egå Marina.

Planen går ud på at montere to stk. grill, der er 75 cm i diameter, som vil blive støbt fast i jorden. Der vil ikke blive placeret yderligere borde/bænke i forbindelse med grillen, og der er ikke planer om at opstille toiletforhold til arrangementet.

Bestyrelsen er delt i meningen om projektet, og både H.V. og Hans Sommer, har reflekteret over kommunens plan om offentlig grill på vores strandareal.

Kommunen ønsker at tilbyde strandgæsterne denne service, dels for at løse problemet med efterladte folie grillbakker, der under græsslåning ryger ind i de store skær på græsslåmaskinerne. Kommunen mener, at hvis der bliver opsat de to grill på stedet, så vil gæsterne ikke længere medbringe engangs grill.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en vurdering af projektet, og vil i nærmeste fremtid svare kommunen på henvendelsen. 

 

 

 

Badebro

Bestyrelsen har haft kontaktet kommunen d. 26. maj. Badebroen bliver lavet af kommunen og forventes klar ca. medio juni. Tømreren der skal lave den har travlt, og der er ialt 5 kommunale broer der skal laves. 
 

Side 4 ud af 7

KALENDER

Ingen planlagte arrangementer.

NYHEDSBREV

REKLAMER

HomevspKøreskolen 8250 – en tålmodig og engageret køreskolegarden
I dag
I går
Denne uge
Sidste uge
Denne måned
Sidste måned
I alt
43
63
156
381731
1353
2554
410152

LEJE AF PARTYTELT

telt128Skal du holde konfirmationsfest eller rund fødselsdag m.v., har du som medlem af ejerlauget mulighed for at leje teltet

Læs mere...

BILLED GALLERI

gallery96Galleriet opdateres jævnligt med billeder fra vores arrangementer eller med billeder af historisk interesse for medlemmerne.

Læs mere...

Gå til top